Nytårsforsæt undersøgelse - Cover

Hvor mange danskere havde et nytårsforsæt i 2021, og hvor længe holdt det?

Vi har netop afsluttet en stor spørgeskemaundersøgelse, der blandt andet beskæftiger sig med, hvilke nytårsforsætter danskerne havde i 2021. Foruden dette felt dykker undersøgelsen ned i, hvor standhaftige danskerne har været i forhold ikke at bryde det årlige nytårsforsæt.

1.058 danskere var så venlige at deltage i vores spørgeskemaundersøgelse, der kredser om en række spørgsmål relateret til nytårsforsæt, blandt andet hvor mange danskere der havde et nytårsforsæt i 2021, hvilke forsæt danskerne havde, og hvor standhaftige de har været i forhold til at undgå at bryde deres personlige nytårsforsæt.

Inden vi dykker ned i undersøgelsens interessante kernedata, vil vi lige kort redegøre for undersøgelsens sample. 

Undersøgelsens sample

Samtlige respondenter til vores undersøgelse blev fundet via forskellige Facebook-grupper, hvor vi fik lov at dele vores spørgeskema samt en lille tekst herom.

Aldersfordelingen

Vores ældste respondent var 77 år, mens den yngste var 14 år. Den gennemsnitlige alder for en respondent i undersøgelsen var 31,44 år.

Kønsfordelingen

756 (71,5 %) af undersøgelsens respondenter var kvinder, 298 (28,17 %) var mænd, og 4 (0,4 %) non-binære.

Det betyder altså, at dobbelt så mange kvinder som mænd har medvirket i vores undersøgelse, og det er ikke usandsynligt, at denne skæve kønsfordeling påvirker det samlede billede en lille smule. Yderligere refleksioner om dette finder du senere i artiklen.

Uddannelsesniveau

Ud over at indsamle data om vores respondenters alder og køn indsamlede vi også data om deres uddannelsesniveau. I hvert fra de respondenter, der havde lyst til at dele dette, hvilket heldigvis var stort set alle sammen.

Nærmere bestemt lykkedes dog os nemlig at indhente data om højeste færdiggjorte uddannelsesniveau hos 1.040 af vores respondenter. 

 • For 210 af respondenterne var folkeskole-uddannelsen det højest opnåede uddannelsesniveau
 • For 198 af vores respondenter var en gymnasial uddannelse det højest opnåede uddannelsesniveau
 • For 141 af vores respondenter var en teknisk uddannelse det højest opnåede uddannelsesniveau
 • For 230 af vores respondenter var en kortere videregående uddannelse det højest opnåede uddannelsesniveau
 • For 178 af vores respondenter var en mellemlang videregående uddannelse det højest opnåede uddannelsesniveau
 • For 76 af vores respondenter var en længere videregående uddannelse det højest opnåede uddannelsesniveau
 • For 3 af vores respondenter var en Ph.D det højest opnåede uddannelsesniveau.

Ovenstående vidner om, at vi har formået at sammensætte et dejligt varieret sample, når det kommer til uddannelsesniveau. 

En central årsag til, at vi har ønsket at opnå indsigt i uddannelsesniveauet for vores respondenter, er, at vi synes, det er interessant at undersøge, om der kan findes statistiske indikatorer på, at uddannelsesniveauet har betydning for, om man har et nytårsforsæt.

Hvor mange danskere havde et nytårsforsæt i 2021?

Det allerførste spørgsmål i vores spørgeskemaundersøgelse lød således: 

“Havde du et nytårsforsæt i 2021?”

At vi indledte vores undersøgelse med dette spørgsmål skyldtes først og fremmest, at vi var interesserede i at undersøge, hvor udbredt det – at have et nytårsforsæt – var i Danmark anno 2021. Derudover valgte vi at indlede undersøgelsen på denne måde, fordi vi primært var interesserede i respondenter, der havde et nytårsforsæt. 

Alle dem, der svarede ‘ja’, blev derfor ført videre til næste del af spørgeskemaet, mens processen for dem, der svarede ‘nej’, sluttede allerede efter første spørgsmål.

Nå, nu kan vi nok ikke trække den længere… Lad os kigge på, hvor mange danskere, der – jævnfør vores undersøgelse – havde et nytårsforsæt i 2021.

Havde du et nytårsforsæt?

Ud af vores 1.058 respondenter fortalte 480 (45,37 %) af disse, at de i 2021 havde haft et nytårsforsæt, mens de resterende 578 (54,63 %) fortalte os, at de ikke havde haft et. 

Ifølge vores data havde altså næsten hver anden dansker et nytårsforsæt i 2021. 

Hvilke nytårsforsæt var de mest populære?

For at finde ud af, hvilke nytårsforsætter der var de mest populære i 2021 stillede vi alle vores nytårsforsæt-havende respondenter følgende spørgsmål:

“Hvad omhandlede dit nytårsforsæt? (sæt gerne flere x’er)”

Under dette spørgsmål fulgte en række prædefinerede svarmuligheder, som vi havde kreeret med afsæt i, hvad vi kunne forestille os et nytårsforsæt kunne omhandle. I den proces diskuterede vi internt samt dykkede ned i en række tidligere undersøgelser af emnet, hvori mulige nytårsforsætter fremfik.

Vores spørgeskemas prædefinerede svarmuligheder endte med at blive:

 • At komme i bedre form
 • At leve sundere
 • At blive gladere
 • At lære noget nyt
 • At få en kæreste
 • At få et nyt arbejde
 • Ikke drikke alkohol
 • At opnå vægttab
 • At spare flere penge op
 • At stoppe med at ryge
 • Andet.

Det var muligt for samtlige respondenter at sætte flere krydser. Hvis en respondent valgte at sætte kryds ved svarmuligheden ‘Andet’, fik respondenten mulighed for at uddybe sit svar. 

På den måde ville spørgeskemaet – ud over at give os indsigt i, hvilke nytårsforsætter der var mest populære i 2021 – gøre os opmærksomme på en række nytårsforsætter, som vi ikke på forhånd havde overvejet, da vi kreerede svarmulighederne.

De fleste ønsker at øge deres personlige sundhed

Ifølge vores data var det mest udbredte nytårsforsæt i 2021 at leve sundere. Det var nemlig denne svarmulighed, som allerflest nytårsforsæt-havende respondenter valgte at sætte kryds ud for. Nærmere bestemte valgte 225 af de i alt 480 nytårsforsæt-havende respondenter at gøre dette, hvilket svarer til 46,9 %.  

Det næstmest populære nytårsforsæt i 2021 relaterer sig kraftigt til det mest populære. Ifølge vores undersøgelse var dette nemlig ‘at opnå vægttab’. Denne svarmulighed blev valgt af 202 respondenter, hvilket svarer til 42,1 % af den samlede gruppe. 

På tredjepladsen over de mest populære nytårsforsætter i 2021 finder vi ‘at komme i bedre form’, hvilket må siges at være et forsæt, der er kraftigt forbundet med de to mest populære. 186 af vores respondenter pegede på netop dette nytårsforsæt som værende minimum et af deres i 2021.

Herunder følger en visuel illustration af populariteten for de forskellige nytårsforsætter. 

Hvad er dit nytårsforsæt

Hvilke potentielle svarmuligheder overså vi?

Som bemærket tidligere havde vi kreeret en række forskellige svarmuligheder til følgende spørgsmål: 

“Hvad omhandlede dit nytårsforsæt? (sæt gerne flere x’er)”

Vi vidste på forhånd, at det ville blive vanskeligt for os at kreere en 100 % udtømmende liste med prædefinerede svarmuligheder. Det kan nemlig være svært at forestille sig alle de forskellige forhold, som folk gerne vil forbedre, når kalenderåret skifter. 

Derfor gav vi samtlige af vores nytårsforsæt-havende respondenter mulighed for at tilføje et nytårsforsæt, som ikke var en på forhånd defineret svarmulighed. 

Herunder følger en oversigt over de hyppigst nævnte nytårsforsæt, som vi ikke på forhånd havde overvejet og derfor ikke havde tilføjet til spørgeskemaets prædefinerede svarmuligheder.

 • At opnå omverdenens accept
 • At få flere venner
 • At blive et bedre menneske 
 • At blive en bedre forælder
 • At få bedre styr på økonomien
 • At stoppe med at drikke så meget cola
 • At undgå mere kriminalitet 
 • At få flere børn.
 • At shoppe mindre på nettet
 • At ses mere med mine venner/veninder
 • At stoppe mit misbrug
 • At få det godt igen psykisk 
 • At tage på
 • At blive rask
 • At prioritere mig selv højere 
 • At blive mere selvsikker.

Hvor standhaftige er vi?

Langt de fleste har let ved at finde på et nytårsforsæt. Det er straks værre, når det kommer til at overholde det… Dette kræver nemlig som regel både hårdt arbejde og selvdisciplin, og hvis ens hverdag er travl og stresset, kan ens rygrad hurtigt blive lidt gummi-agtig. Det kender de fleste af os vist. 

Blandt andet derfor undersøgte vi også, hvor standhaftige danskerne var, når det kom til ikke at bryde det årlige nytårsforsæt. Måden, vi undersøgte dette på, var via følgende spørgsmål:

“Hvor længe holdt dit nytårsforsæt?”

I forhold til dette spørgsmål er det relevant at bemærke, at vi indledte vores dataindsamling den 22. februar og afsluttede denne den 19. marts. 

Derfor er der en risiko for, at nogle af dem, der besvarede spørgeskemaet i begyndelsen, har brudt deres nytårsforsæt i mellemtiden.

Hvorom alting er, så informerede 356 (74 %) af vores 480 nytårsforsæt-havende respondenter os om, at de stadigvæk ikke havde brudt deres nytårsforsæt. 

Lad os bare være ærlige og sige, at vi var pessimistiske på danskernes vegne, og at det derfor overraskede os positivt, at så mange havde holdt ved. 

Vi mener ikke, at det kan udelukkes, at COVID-19-forholdene har spillet en positiv rolle i forhold til mængden af danskere, der har formået at undgå at bryde deres nytårsforsæt i 2021. 

Mange danskere har nemlig været hjemsendt fra og fritaget arbejde, hvorfor der har været mere tid til eksempelvis løbeture og andre former for motion. Omvendt kan man også sige, at de nedlukkede fitnesscentre har gjort det sværere for nogle at komme i den form, som de har ønsket.

Hvor hurtigt gik det galt for synderne? 

Som bemærket havde 74 % af vores respondenter endnu ikke brudt deres nytårsforsæt. Det betyder altså, at 26 % af vores respondenter – svarende til 124 – var faldet i, og herunder kan du se, hvornår disse respondenter kastede håndklædet i ringen:

Hvornår brød du dit nytårsforsæt
 • 65 (13,5 %) af de nytårsforsæt-havende respondenter brød deres nytårsforsæt allerede inden for en uge
 • 41 (8,5 %) af de nytårsforsæt-havende respondenter brød deres nytårsforsæt inden for 1-4 uger
 • 19 (3,9 %) af de nytårsforsæt-havende respondenter holdt imellem 1 og 3 måneden, inden de havde brudt deres nytårsforsæt. 

Forskel på kønnene?

Ifølge vores data er kvinder en smule mere tilbøjelige til at have et nytårsforsæt end mænd. 46,6 % af vores kvindelige respondenter fortalte os nemlig, at de i 2021 havde et nytårsforsæt, mens andelen af mænd, der fortalte os det samme, var 42,3 %.

Denne forskel er værd at have i baghovedet, når de samlede tal fra vores undersøgelse betragtes og vurderes. Som sagt deltog dobbelt så mange kvinder end mænd nemlig i undersøgelsen, og – ud fra ovenstående – er det ikke urealistisk at forestille sig, at andelen af den samlede mængde respondenter, der havde haft et nytårsforsæt i 2021, havde været lidt mindre, hvis det var lykkedes os at sammensætte et kønsligevægtigt sample. 

Mændene er de mest standhaftige 

Vores data indikerer, at mænd er lidt mere standhaftige end kvinder, når det kommer til ikke at bryde nytårsforsættet.

Af de mandlige nytårsforsæt-havende respondenter havde hele 80,2 % endnu ikke brudt deres nytårsforsæt, da de udfyldte spørgeskemaet. For de kvindelige nytårsforsæt-havende respondenter var mængden 71,9 %. 

Også denne forskel er værd at notere sig i forhold til et samlede billede. Måske havde også dette været en smule anderledes, hvis kønsfordelingen havde været 50/50.

Kvinderne vil helst være sunde, mens mændene vil i bedre form

Det mest populære nytårsforsæt blandt de nytårsforsæt-havende kvindelige respondenter var at blive sundere.

I alt pegede 178 (50,6 %) af de 352 nytårsforsæt-havende kvindelige respondenter på netop dette som værende minimum et af deres nytårsforsætter. Andelen af mænd, der gjorde det samme, var blot 37,3 %. 

For de mandlige respondenter var det vigtigere at komme i god form end at blive sundere. Mængden af nytårsforsæt-havende mænd, der pegede på netop dette nytårsforsæt som værende minimum et af deres, var nemlig 39,7 %, hvilket var tilstrækkeligt til at gøre dette nytårsforsæt til det mest populære hos mændene

Ovenstående er værd at notere sig i forhold til undersøgelsens samlede billede. Dette indikerer nemlig, at vores samlede resultater havde været en smule anderledes, hvis kønsfordelingen for samplet havde været 50/50. 

Betyder alderen noget?

Vores data indikerer, at det – at have et nytårsforsæt – er en lidt ung ting. I hvert fald er andelen af de respondenter, der havde et nytårsforsæt i 2021, højest blandt de yngste segmenter. 

Herunder følger data fra vores undersøgelse, der dokumenterer denne påstand:

Så mange havde et nytårsforsæt i 2021

Ses der tendenser i forhold til uddannelsesniveau?

Her afslutningsvist kigger vi nærmere på, hvorvidt det er mere hipt at have et nytårsforsæt som lavt uddannet end som højt uddannet. Herunder følger et overblik over, hvor store andele der havde et nytårsforsæt inden for de forskellige uddannelsessegmenter. 

Ifølge vores data er folk med en gymnasial uddannelse som det højeste afsluttede uddannelsesniveau mest tilbøjelige til at have et nytårsforsæt. 

Bemærk, at vi i denne del af undersøgelsen har valgt se bort fra data om de respondenter, hvis højeste uddannelsesniveau var en Ph. D.

Dette skyldes, at blot tre ud af 1.058 respondenter havde et så højt uddannelsesniveau, og at tre ganske enkelt er en al for begrænset datamængde til at kunne sige noget som helst generelt om et segment.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top